De evakuerte ble mottatt mange steder i landet. De hadde fått med seg få eiendeler og mange hadde ikke andre klær enn det de gikk i. Etter lange transporter var det stort behov for hjelp, men de fikk et tak over hodet og mange ble godt tatt vare på i sine nye lokalsamfunn.

I forbindelse med prosjektet evakueringsminner besøkte vi Smøla og Tustna på Nordmøre, og har siden hatt kontakt med folk i Åfjord i Trøndelag som kjenner til evakueringstida. 

  

"De kom til oss"

De kom til ossBoka De kom til oss av Inger Selven Watts ble utgitt i 2016. Den forteller historien om dem som ble fordrevet, hva de ble utsatt for og hva slags mottakelse de fikk der de kom, igølge forlaget Pax. Den er basert blant annet på intervju med tidsvitner blant de tvangsevakuerte og noen av dem som tok imot evakuerte finnmarkinger og folk fra Nord-Troms.