om tvangsevakueringa og/eller flukt og overvintring i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig


Oversiktsbøker/forskningsbasert litteratur

Andersen, Rolf (2007): Det glemte folket (om krigsofre og søknader om krigspensjon)
Finne, Øyvind (2005): Krigen som aldri slutter
Jaklin, Asbjørn (2016): Brent jord 1944-1945. Heltene. Ofrene. De skyldige. 
Johansen, Elisabeth (2013): Brent land
Lyngstad, Torleif (2015): Veien til Sverige - Om flukt fra Nord-Troms og Finnmark til Sverige under andre verdenskrig
Nielsen (1998): Brennende vinter
Mellem, Reidun: "Så jaga dem oss fra heiman våres". Om evakueringa fra Nord-Troms
Olsen, Per-Kristian (2019): Jevnet med jorden. Brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944.
Petterson, Arvid (1982): Altafjordens hulefolk 1944-1945
Petterson, Arvid (2008): Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto
Petterson, Arvid (2014): Deportering - eller flukt? Porsanger 1944-45
Watts, Inger Selven (2016): De kom til oss. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms


Erindringsbøker 

Breivik, Rolf (1993): Finnmark krigsvinteren 1944/45. En "huleboer" forteller (fra Altafjorden)
Eilertsen, Åsmund (2011): Et barns oppvekst på brendt jord (fra Nordreisa/Skjervøy) 
Mikalsen, Ole (2015): Evakueringen av Finnmark. En seksårings opplevelser i 1944/45 (fra Alta, evakuert i Uvdal i Buskerud)  
Reberg, Inger (2011): Silkesnora (fra Manndalen i Kåfjord, om en sjuårings erindringer fra evakueringa)
Palmer, Marion: Bare kirka sto igjen. Fortellinger om krigen i Finnmark.
Røde, Johs (2009): Ikke en av mine tåra skal dem få (fra Langfjordbotn i Alta, evakuert i nærheten av Steinkjer)
Samuelsen, Else (2005): Et hefte om krig, evakuering, hjemkomst og gjenreisning i Kokelv, Kvalsund kommune
Samuelsen, Else (2008): Krigsårene 1940-1945 og historie før og etter. Fortalt av Ragnvald Samuelsen, Indre Billefjord
Tana historielag/Deatnu historjásearvi (2015): Tana og Polmak 1944-1945 Minnemarkering, opplevelser og fortellinger
Verdensarvsenteret for bergkunst - Alta museum IKS (2018): Erindringer I-III. Gjenstander og fortellinger. Et samarbeid mellom museum, skole og lokalsamfunn
Wiig, Elvine (2015): Flukt (fra Kokelv, om evakuering og hjemkomst)


Hefter, årbøker m.m. 

Finnmark
Gramstad, Gulla Nyheim (2013): Om evakueringen av Lebesby gamlehjem, i menighetsbladet for Kjøllefjord og Lebesby, nr. 1, påskenummeret 2013
Gjernes, Karle og Ragnvald Samuelsen (2017): Flyktning i eget land - del 2. Smølaminne 2017, utgitt av Smøla historielag (Ragnvald Samuelsen fra Øvre Lakselv forteller sin historie om tvangsevakueringen, oppholdet på Smøla og hjemreisen til Finnmark i 1945). Oppfølging av artikkel i Smølaminne 2011.   
Hoem, Jan Willy (2011): Flyktninger i eget land. Smølaminne 2011, utgitt av Smøla historielag. (Om familien Aili og Peder Samuelsen, tvangsevakuerte fra Øvre Lakselv til Smøla)

Nord-Troms
Lyngstad, Torleif (1995): " Fra Nord-Troms til Hedmark og hjem igjen". Nordnorsk Magasin nr. 2 / 3 - 1995, s. 47
Lyngstad, Torleif (1999): "Raus !! Schnell !! Evakueringen av Indre Kåfjord 1944 - 45". Utgitt av Kåfjord kommune / Samisk utdanningsråd 1999.
(Kan kjøpes ved henvendelse til Kåfjord kommune, Øverveien 2, 9146 Olderdalen. Også oversatt til samisk.)
Træthaug, Bjørg, Kjell Meese og Arild Knoph (2011): Tvangsevakuering av en hel landsdel. Smølaminne 2011, utgitt av Smøla historielag. (Med intervju der Arild Knoph forteller om da de måtte forlate hjembygda Skjervøy)

TV-program

NRK 2014: "Høsten de mistet alt"
NRK 1985: "
Finnmark mellom øst og vest"


Foredrag

Langås, Arne (2017): Foredrag med illustrasjoner i forbindelse med åpning av minnesmerke over de tvangsevakuerte på Stavne gravlund i Trondheim.
Tema: Leting etter evakuertes gravsteder 


Diverse lenker 

Norgeshistorie v/Arvid Petterson: Tvangsevakuering og overvintring i Finnmark og Nord-Troms 1944–1945
Wikipedia: Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms
Gjenreisningsmuseet i Hammerfest
Gjenreisningshus fra Finnmark til Norsk Folkemuseum, Bygdøy