Nordreisa

Solveig Johansen: fra Oksfjord til Ballstad og Beitstad

Solveig Johansen

Bakgrunn
Solveig Petrikke Johansen (1924-2018) fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune (Skjervøy kommune fram til 1967). Hennes familie ble tvangsevakuert til Lofoten. Derfra reiste hun videre sørover med sin søster Lilly og hennes famile, og var storparten av evakueringstida hushjelp på Beitstad i Trøndelag. Hun fylte 20 år under oppholdet i Lofoten. 

Språkbakgrunn: Hun vokste opp i et trespråklig område i Oksfjord (norsk,samisk, finsk/kvensk). Selv lærte hun norsk, men kunne også en del finsk. 

Solveig fortalte i intervju i 2014: 

En hendelse før evakueringa: Det skytes med granater over fjorden
Det her var noe som skjedde like før vi evakuerte, for vi var de siste som evakuerte her ifra Oksfjorden. Og jeg husker så vel at min far, han dreiv på og kjørte møkker ut på vollen vår med trillebåra. Tyskeren hadde etablert seg i Storvik, der hadde de mye skytevåpen, både kanoner, diverse raketter og gud vet hva.

Les mer …