Utdrag avisnavnAv Mearrasiida

Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) har tvangsevakueringa som tema også i år, siden det er 75 år siden evakueringshøsten og brenninga av Finnmark og Nord-Troms i 1944. I en lunsjpause på senteret fikk vi høre denne fortellingen:

Alfred Bergersen i Porsanger fortalte for mange år siden: En kjent predikant og politiker kom med lokalen til Kolvik etter evakueringa. Folk stimlet sammen om han og ville høre hvordan han hadde hatt det. Han kunne fortelle: «Jeg hadde hørt om hedninger, men nå har jeg bodd sammen med hedninger. De driver med en ku og noen sauer sånn som vi har her, men så leser de Adresseavisen, den dupeste høyreblad.»

Mannen hadde vært i et område i Trøndelag, sammen med et stort antall andre evakuerte fra bl.a. Porsanger, Tana og Laksefjord. 

 

Om Adresseavisen og andre Trondheimsaviser under krigen: 
https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Trondheimsavisene_under_krigen