Kontakt

Vi tar gjerne imot opplysninger om de nevnte evakuerte og/eller deres evakueringsopphold, for deling på dette nettstedet eller for arkivering sammen med annet materiale fra prosjektet evakueringsminner. Kontaktperson: Svanhild Andersen, e-post svanhild.andersen@mearrasapmi.no, tlf. 957 91 356.