På vei til carl arp 1024x706
Evakueringsminner 1944 - 1945
 
 
På dette nettstedet presenteres noen tidsvitners fortellinger fra den dramatiske høsten 1944, da en stor del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ble tvangsevakuert før den tyske okkupasjonsmakten gjennomførte den brente jords taktikk. Fortellingene omhandler reisen sørover og for noens vedkommende også flukt fra i sine hjemområder, og også steder og mennesker de kom til lenger sør i landet. Nettstedet har også fortellinger fra noen mottakssteder i sør - i Trøndelag og på Nordmøre.

Bildet: Anna Malene Larsen fra Smørfjord i Porsanger med barnebarnet Petra,
på vei til det tyske transportskipet Carl Arp i Indre Billefjord, Porsanger.
Ukjent fotograf. Norges Hjemmefrontmuseum

Temaer og fortellinger fra Evakueringsminner 1944 - 1945

Evakueringsminner

Her presenterer vi noen fortellinger slik folk har fortalt dem. Det er fortellinger fra folk i Nord Troms og Finnmark og som opplevde tvangsevakueringa og nedbrenninga av hus, hjem og hele lokalsamfunn.
Temaer og fortellinger fra Evakueringsminner 1944 - 1945

Reisefarkostene

For mange ble den første flukten til fjellene og opphold der. Man bygde torvgammer i all hast. Noen hadde med seg telt som de flyttet med og som ble deres hjem for en periode.
Temaer og fortellinger fra Evakueringsminner 1944 - 1945

Overvintring i huler og gammer

En tredjedel av befolkningen valgte å gjemme seg i berghuler, gammer og provisoriske skjulesteder fra oktober 1944 til mai 1945. De motsatte seg den tyske evakueringsordren.
Temaer og fortellinger fra Evakueringsminner 1944 - 1945

De mange evakueringsrutene

Evakueringsrutene ble veldig forskjellige. Mange flyktet til fjells for senere å bli hentet av tyske styrker og satt på transportmidler (båter eller biler) som var organiserte for evakueringa.
Temaer og fortellinger fra Evakueringsminner 1944 - 1945

Midlertidig opphold i fjellene

For mange ble den første flukten til fjellene og opphold der. Man bygde torvgammer i all hast. Noen hadde med seg telt som de flyttet med og som ble deres hjem for en periode.
Temaer og fortellinger fra Evakueringsminner 1944 - 1945

Steder de evakuerte kom til

De evakuerte ble mottatt mange steder i landet. De hadde fått med seg få eiendeler og mange hadde ikke andre klær enn det de gikk i.
Temaer og fortellinger fra Evakueringsminner 1944 - 1945
image

Om prosjektet

Finnmark og Nord-Troms ble så og si jevnet med jorda da de tyske okkupasjonstroppene trakk seg tilbake under annen verdenskrig. Mesteparten av befolkningen fra disse områdene ble tvangsevakuert sørover. Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) ønsker med dette prosjektet å dokumentere og formidle personlige erfaringer fra 2. verdenskrig, nærmere bestemt evakueringsminner fra noen områder i Finnmark og Nord-Troms, og fra noen av stedene der de evakuerte bodde til 1945 eller -46

Materiale

Noen tidsvitner har selv skrevet ned sine minner. I tillegg til fortellingene består materialet av bilder og diverse supplerende informasjon.